free web page maker
Slovak Rescue


Záchranná Služba
Slovak Rescue

Zdravotná služba na podujatiachNaše služby

zdravotný dozorZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Zdravotný dozor pre všetky druhy komerčných akcií, športové podujatia, kultúrne podujatia, školské tábory, lyžiarske výcviky, firemné akcie, team buildingy a iné ... disponujeme záchrannými vozidlami s plným zdravotnícko technickým vybavením podľa výnosu Ministerstva Zdravotníctva pre vybavenie posádky RZP. Sídlo výjazdovej skupiny Liptovský Mikuláš. Pôsobnosť celá SR.

AED defibrilator
DEFIBRILÁTORY | PREDAJ, SERVIS 

Automatické externé defibrilátory AED renomovaných svetových výrobcov. Defibrilátory LIFEPAK, SAVER ONE, ZOLL, SMARTY SAVER, príslušenstvo, batérie, elektródy, AED skrinky, zaškolenie + doživotný servis.
Ako doplnkový sortiment v našom obchode nájdete široké spektrum oblečenia nie len pre záchranárov a zdravotníkov s vlastnej edície Slovak Rescue Edition.

kurzy prvej pomociKURZY PRVEJ POMOCI

školiť Vás bude kvalifikovaný tím inštruktorov prvej pomoci s individuálnym prístupom k Vám a Vašim požiadavkám. Radi sa s Vami podelíme o reálne situácie z každodennej praxe záchranára, aby ste získali tie správne zručnosti, ako čo najefektívnejšie pomôcť pri život ohrozujúcich stavoch. Kurzy a školenia prebiehajú v našom sídle v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou v L.Mikuláši resp. podľa požiadavky vycestujeme priamo k Vám.

  1. ZDRAVOTNÁ SLUŽBA NA PODUJATIACH  - zdravotný dozor a zdravotnícke zabezpečenie pre všetky druhy eventov, komerčných akcií, športové podujatia, kultúrne podujatia, školské tábory, lyžiarske výcviky, firemné akcie, team buildingy a iné ... disponujeme záchrannými vozidlami s plným zdravotnícko technickým vybavením podľa výnosu Ministerstva Zdravotníctva pre vybavenie posádky RZP. Sídlo výjazdovej skupiny Liptovský Mikuláš. Pôsobnosť celá SR. 
  2. KURZY PRVEJ POMOCI - Na našich kurzoch prvej pomoci si precvičíte výuku KPR ( kardiopulmonálnej resuscitácie ) na resuscitáčných figurínach vybavených bluetooth aplikáciou QCPR pre spätnú väzbu správnej výuky. Aplikácia vyhodnotí hĺbku kompresií, frekvenciu stláčania, polohu rúk, správne uvoľňovanie hrudníka a samozrejme správny dychový objem a frekvenciu ventilácie. Ponúkame Akreditované kurzy prvej pomoci, obnovovacie kurzy, školenia obsluhy zdravotníckej techniky, použitie AED v praxi, kurz kardiopulmonálnej resuscitácie a iné ... Pôsobnosť celá SR.
zdravotny dozor

Zdravotná Asistenčná Služba

Radi poskytneme zdravotnú asistenciu, zdravotný dozor na akomkoľvek Vašom podujatí a v prípade ohrozenia zdravia zasiahneme rýchlo, odborne, aby ste sa mohli naplno venovať aktivitám bez strachu o život a zdravie. V našich posádkach sú výhradne profesionálni zdravotnícki záchranári a lekári. 

slovak rescue

Zabezpečíme zdravotný dozor

* Komerčné akcie * Športové podujatia * Kultúrne podujatia * Veltrhy * Kongresy * Eventy * Zhromaždenia * Školské akcie pre ZŠ, SŠ, VŠ * Školské tábory * Letné tábory * Lyžiarske výcviky * Ďalej poskytujeme : * Záchranná zdravotná asistenčná služba * Lyžiarska záchranná služba * Vodná záchranná služba *
a iné ....

zdravotná asistenčná služba

Vybavenie

* záchranné a sanitné vozidlá VW Transporter, Mercedes Benz Sprinter, Nissan Pathfinder, 
VW Passat Alltrack, Audi A6 Allroad 
* profesionálni zdravotnícki záchranári
* zdravotnícke vybavenie a techniku podľa výnosu MZ SR pre vybavenie ambulancie RZP, samozrejmosťou je AED - Automatický externý defibrilátor Lifepak CR plus, profesionálny defibrilátor Lifepak 12 s EKG monitorom, UPV umelá plúcna ventilácia, resuscitačný set vrátane dýchacieho vaku, kyslíka, vzduchovodov, larytubusy, prístroje na meranie vitálnych funkcii, fixačné a imobilizačné prostriedky, obväzový materiál, nosidlá, popáleninové sety a ďalšia výbava.

zdravotná asistencia

Povinnosť zo zákona 

Pri organizovaní podujatí do 4000 divákov musí byť zriadené najmenej 1 miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom (§ 20 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí platný od 1.2.2014). Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené najmenej 2 miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.

Cenník

slovak rescue

Cena vždy závisí od konkrétneho podujatia, nezabudnite uviesť miesto konania, predpokladaný počet účastníkov, dobu trvania a rozsah poskytnutej služby. Dôležitým faktorom pri tvorbe ceny za poskytnutie asistencie je taktiež počet zdravotníckych záchranárov na akcii, či bude pristavené záchranné vozidlo, či požadujete zriadiť stanovisko prvej pomoci atď.. Služby sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Cenovú ponuku Vám radi zašleme individuálne emailom na požiadanie, na základe uvedených kritérií. Pre konkrétnu cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára, resp. telefonicky.

O nás

Slovak Rescue


Podľa Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch 578/2004 Z.z., §3 a §4,
sme právnickou osobou a vykonávame zdravotnícke povolanie v povolaní zdravotnícky záchranár v odbore urgentná zdravotná starostlivosť na základe vydanej licencie Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov.

" V profesnom živote sme tím profesionálnych zdravotníckych záchranárov so zdravotníckym vzdelaním v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť a Zdravotnícky záchranár. Členovia Vodnej záchrany a dobrovoľní členovia HZS, s dlhoročnou praxou v posádkach RZP, aktívne pracujúci v Záchrannej zdravotnej službe. Členovia SKZZ, členovia občianskeho združenia Záchranári o.z. a zanietenci, pre ktorých je práca poslaním. V osobnom živote milovníci hôr, horolezectva a skialpinizmu. Keď práve nesedíme v sanitke, zastihnete nás s čistým vzduchom v pľúcach niekde na hrebeni, alebo v stene Tatranského, či Alpského štítu ... " 

tím Slovak Rescue

zdravotnícki záchranári

Zdielajte nás

Adresa:

Záchranná Služba Slovak Rescue s.r.o.
Palúčanská 25
areál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 
031 23 Liptovský Mikuláš

Tel: +421 911 020 155
mail: zachranari@slovakrescue.sk 

IČO: 53 337 514
Spoločnosť zapísaná v ORSR Okresným súdom Žilina, Vložka 75744/L
SK NACE: poskytovateľ
ostatná zdravotná starostlivosť
NACE kód 86909