create your own website for free
Slovak Rescue


Záchranná Zdravotná
Asistenčná Služba

Emergency Medical Assistance ServiceNaše služby

  1. ZDRAVOTNÁ ASISTENCIA - zdravotná asistencia pre všetky druhy komerčných akcií, športové podujatia, kultúrne podujatia, školské tábory, lyžiarske výcviky, firemné akcie, team buildingy a iné ... disponujeme záchraným vozidlom s plným zdravotnícko technickým vybavením podľa výnosu Ministerstva Zdravotníctva pre vybavenie posádky RZP. Pôsobnosť celá SR. 
  2. ZÁCHRANNÁ A OPERATÍVNO PÁTRACIA ČINNOSŤ - koordinovaná záchranná, operatívno - pátracia činnosť v úzkej spolupráci s Občianskym združením Záchranári.o.z. a zložkami IZS. Dohľadávanie a záchrana nezvestných, stratených a zranených osôb, vyprostenie a transport z terénu. Zasahujeme vrámci celej SR s pôsobnosťou vo všetkých druhoch exteriéru, v horskom a vysokohorskom teréne, na vodných tokoch a otvorených vodných plochách. Schopnosť výjazdu záchrannej skupiny zo sídla v Liptovskom Mikuláši obvykle do 60 min.
  3. KURZY PRVEJ POMOCI - školiť Vás bude kvalifikovaný tím špičkových inštruktorov prvej pomoci s individuálnym prístupom k Vám a Vašim požiadavkám. Radi sa s Vami podelíme o reálne situácie z každodennej praxe záchranára, aby ste získali tie správne zručnosti, ako čo najefektívnejšie pomôct pri život ohrozujúcich stavoch. Kurzy prvej pomoci, školenia, obsluha zdravotníckej techniky, použitie AED v praxi, kurz kardiopulmonálnej resuscitácie a iné ... Pôsobnosť celá SR.

Zdravotná Asistencia

Radi poskytneme zdravotnú asistenciu na akomkoľvek Vašom podujatí a v prípade ohrozenia zdravia zasiahneme rýchlo, odborne, aby ste sa mohli naplno venovať aktivitám bez strachu o život a zdravie

slovak rescue

Zabezpečíme

* Komerčné akcie * Športové podujatia * Kultúrne podujatia * Veltrhy * Kongresy * Eventy * Zhromaždenia * Školské akcie pre ZŠ, SŠ, VŠ * Školské tábory * Letné tábory * Lyžiarske výcviky * Lyžiarska záchranná služba * Lyžiarska škola * Vodná záchrana *
a iné ....

zdravotná asistenčná služba

Poskytneme

* záchranné vozidlo 
* profesionálnych záchranárov
* zdravotnícke vybavenie a techniku podľa výnosu MZ SR pre vybavenie ambulancie RZP, samozrejmosťou je AED - Automatický externý defibrilátor, resuscitačný set vrátane dýchacieho vaku, kyslíka, vzduchovodov, larytubusy pre intubáciu, prístroje na meranie vitálnych funkcíí, obväzový materiál, nosidlá, dlahy Spencer, popáleninové sety a samozrejme lieky

zdravotná asistencia

Povinnosť zo zákona 

Pri organizovaní podujatí do 4000 divákov musí byť zriadené najmenej 1 miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom (§ 20 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí platný od 1.2.2014). Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené najmenej 2 miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.

Vybavenie


Záchranné vozidlo, Ambulancia, Mobilný pneumatický stan s rozmermi 3x3m pre zriadenie stanovišťa pre ošetrenie resp. stanovišťa prvej pomoci, Fixačné, Transportné, Imobilizačné prostriedky, Prostriedky pre kyslíkovú terapiu, Popáleninové sety, AED defibrilátor, EKG, prístrojová technika pre meranie vitálnych funkcií, obväzový materiál, farmakológia, a dalšia výbava ...

Cenník

Cena vždy závisí od konkrétneho podujatia, kde je potrebné uviesť miesto konania, predpokladaný počet účastníkov, dobu trvania a rozsah poskytnutej služby. Vytvorili sme 3 cenové hladiny (balíky služieb): Základná zdravotná asistencia, Rozšírená zdravotná asistencia, Zdravotná asistencia Premium. Služby sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Cenovú ponuku Vám radi zašleme individuálne emailom na požiadanie, na základe uvedených kritérií. Pre konkrétne nacenenie služieb nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára, resp. telefonicky. 

Základný

Jeden, alebo dvaja zdravotnícky záchranári. Záchranársky batoh s vybavením pre resuscitáciu, fixačné prostriedky, obväzový materiál, prístroje pre meranie VF, lieky a dalšie vybavenie pre poskytnutie zdravotnej pomoci + AED defibrilátor ako bonus.

Rozšírený

Základný balík zdravotnej asistencie
+ záchranné vozidlo s výbavou podľa výnosu MZ SR pre vybanie ambulancie RZP. Jeden resp. dvaja zdravotnícky záchranári. AED automatický externý defibrilátor je samozrejmosťou. 

Premium

Rozšírený balík zdravotnej asistencie, záchranné vozidlo + mobilný pneumatický stan s rozmermi 3x3m pre zriadenie stanovišťa prvej pomoci. Min. dvaja a viac zdravotníckych záchranárov poďľa požiadavky.

zdravotná asistenčná služba

Zdielajte nás

Kontaktujte nás

Jednoduchým vyplnením nasledujúceho formulára odošlite Vašu požiadavku resp. Vaše dotazy

O nás

Slovak Rescue


" V profesnom živote sme tím profesionálnych záchranárov so zdravotníckym vzdelaním v odbore Urgentná medicína. Členovia Vodnej záchrany a dobrovoľní členovia Horskej služby, s viac ako 10 ročnou praxou v posádkach RZP, aktívne pracujúci v Záchranej službe. Registrovaný členovia Slovenskej Komory Zravotníckych Záchranárov, neustále sa vzdelávajúci zanietenci, pre ktorých je práca poslaním.
V osobnom živote milovníci hôr, horolezectva a skialpinizmu. Keď práve nesedíme v sanitke, alebo nie sme pracovne vyťažení, zastihnete nás s čistým vzduchom v pľúcach niekde na hrebeni, alebo v stene Tatranského, či Alpského štítu .. "

tím

Slovak Rescue

Adresa sídla

Slovak Rescue
Veľká Okružná
010 01 Žilina

Kontakt

Office a sídlo výjazdovej skupiny
Liptovský Mikuláš
Tel: +421 (0) 911 020 155