website builder
Slovak Rescue


Záchranná Zdravotná
Asistenčná Služba

Emergency Medical Assistance ServiceNaše služby

  1. ZDRAVOTNÁ ASISTENCIA - zdravotná asistencia pre všetky druhy komerčných akcií, športové podujatia, kultúrne podujatia, školské tábory, lyžiarske výcviky, firemné akcie, team buildingy a iné ... disponujeme záchranným vozidlom s plným zdravotnícko technickým vybavením podľa výnosu Ministerstva Zdravotníctva pre vybavenie posádky RZP. Sídlo výjazdovej skupiny Liptovský Mikuláš. Pôsobnosť celá SR. 
  2. KURZY PRVEJ POMOCI - školiť Vás bude kvalifikovaný tím špičkových inštruktorov prvej pomoci s individuálnym prístupom k Vám a Vašim požiadavkám. Radi sa s Vami podelíme o reálne situácie z každodennej praxe záchranára, aby ste získali tie správne zručnosti, ako čo najefektívnejšie pomôcť pri život ohrozujúcich stavoch. Na našich kurzoch prvej pomoci si precvičíte výuku KPR ( kardiopulmonálnej resuscitácie ) na resuscitáčných figurínach vybavených bluetooth aplikáciou QCPR pre spätnú väzbu správnej výuky. Aplikácia vyhodnotí hĺbku kompresií, frekvenciu stláčania, polohu rúk, správne uvoľňovanie hrudníka a samozrejme správny dychový objem a frekvenciu ventilácie. Ponúkame Akreditované kurzy prvej pomoci, obnovovacie kurzy, školenia obsluhy zdravotníckej techniky, použitie AED v praxi, kurz kardiopulmonálnej resuscitácie a iné ... Pôsobnosť celá SR.
zdravotny dozor

Zdravotná Asistenčná Služba

Radi poskytneme zdravotnú asistenciu na akomkoľvek Vašom podujatí a v prípade ohrozenia zdravia zasiahneme rýchlo, odborne, aby ste sa mohli naplno venovať aktivitám bez strachu o život a zdravie.

slovak rescue

Zabezpečíme

* Komerčné akcie * Športové podujatia * Kultúrne podujatia * Veltrhy * Kongresy * Eventy * Zhromaždenia * Školské akcie pre ZŠ, SŠ, VŠ * Školské tábory * Letné tábory * Lyžiarske výcviky * Lyžiarska záchranná služba * Lyžiarska škola * Vodná záchrana *
a iné ....

zdravotná asistenčná služba

Vybavenie

* záchranné a sanitné vozidlá VW Transporter, Land Rover Discovery, VW Passat Alltrack 
* profesionálni zdravotnícki záchranári
* zdravotnícke vybavenie a techniku podľa výnosu MZ SR pre vybavenie ambulancie RZP, samozrejmosťou je AED - Automatický externý defibrilátor s EKG monitorom, resuscitačný set vrátane dýchacieho vaku, kyslíka, vzduchovodov, larytubusy, prístroje na meranie vitálnych funkcii, fixačné a imobilizačné prostriedky, obväzový materiál, nosidlá, popáleninové sety a ďalšia výbava.

zdravotná asistencia

Povinnosť zo zákona 

Pri organizovaní podujatí do 4000 divákov musí byť zriadené najmenej 1 miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom (§ 20 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí platný od 1.2.2014). Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené najmenej 2 miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.

Cenník

slovak rescue

Cena vždy závisí od konkrétneho podujatia, nezabudnite uviesť miesto konania, predpokladaný počet účastníkov, dobu trvania a rozsah poskytnutej služby. Dôležitým faktorom pri tvorbe ceny za poskytnutie asistencie je taktiež počet zdravotníckych záchranárov na akcii, či bude pristavené záchranné vozidlo, či požadujete zriadiť stanovisko prvej pomoci atď.. Služby sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Cenovú ponuku Vám radi zašleme individuálne emailom na požiadanie, na základe uvedených kritérií. Pre konkrétnu cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára, resp. telefonicky.

O nás

Slovak Rescue


Podľa Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch 578/2004 Z.z., §3 a §4,
sme právnickou osobou, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vykonávame zdravotnícke povolanie na základe vydanej licencie Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov, vydanou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

" V profesnom živote sme tím profesionálnych zdravotníckych záchranárov so zdravotníckym vzdelaním v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť a Zdravotnícky záchranár. Členovia Vodnej záchrany a dobrovoľní členovia HZS, s dlhoročnou praxou v posádkach RZP, aktívne pracujúci v Záchrannej zdravotnej službe. Členovia SKZZ, členovia občianskeho združenia Záchranári o.z. a zanietenci, pre ktorých je práca poslaním. V osobnom živote milovníci hôr, horolezectva a skialpinizmu. Keď práve nesedíme v sanitke, zastihnete nás s čistým vzduchom v pľúcach niekde na hrebeni, alebo v stene Tatranského, či Alpského štítu ... " 

tím Slovak Rescue

zdravotnícki záchranári

Zdielajte nás

Kontaktujte nás

Jednoduchým vyplnením nasledujúceho formulára odošlite Vašu požiadavku resp. Vaše dotazy

Adresa sídla

Slovak Rescue s.r.o.
Veľká Okružná 17
010 01 Žilina

IČO: 53 337 514
Spoločnosť zapísaná v ORSR Okresným súdom Žilina, Vložka 75744/L
SK NACE: poskytovateľ
ostatná zdravotná starostlivosť
NACE kód 86909

Kontakt

Sídlo výjazdovej skupiny
Liptovský Mikuláš

Tel:  +421 911 020 155
mail: zachranari@slovakrescue.sk